imageVi har lige netop afleveret materiale til prækvalifikation på et kommende udbud om ny hjemmeside. I materialet bedes leverandørerne beskrive referencer på Intranet og Internet.

På et møde hvor vi kort gik vores referencer igennem var der en person der mente at vi var lidt tynde på referencer på Internet – altså eksterne hjemmesider.

Så var det jeg anførte at de sidste 3 Intranet vi har leveret langt overgår de foregående 3 Internet i kompleksitet og samtidigt er baseret på samme teknologi.

Normalt skelner man mellem tre forskellige typer af web-løsninger:

  1. Intranet
  2. Extranet
  3. Internet

1). Intranet dækker over en løsning der udelukkende kan tilgås af brugere på ”indersiden” af firewallen, dvs. typisk personer der har et ansættelsesforhold til en virksomhed eller organisation.

2). Extranet dækker over en løsning der både kan tilgås af Intranet-brugere samt brugere der kommer udefra som f.eks. samarbejdspartnere eller kunder. En forudsætning for at tilgå et Extranet er oprettelsen af dedikeret brugerkonti og kodeord.

3). Internet dækker over en løsning der kan tilgås af alle uanset forholdet til en virksomhed eller organisation. Et typisk eksempel på en Internet løsning er en hjemmeside for en virksomhed som f.eks. www.traen.com eller for en organisation som www.regionsjaelland.dk.

Traditionelt bruger man mange resourcer på at sikre at grafisk design og layout på en Internet løsning er i overensstemmelse med en virksomheds visuelle identitet. Det er naturligt da hjemmesider for mange virksomheder udgør den primære kommunikationskanal til kunder og brugere. Samtidigt har man traditionelt ikke lagt så meget vægt på grafisk design og layout på Intranet og Extranet løsninger, da det primære fokus var indholdet og funktionaliteten. Indhold skal være målrettet eller personaliseret til den enkelte bruger, så man ikke skal bruge unødig tid på at søge efter indhold.

Over de sidste par år har vi set en forandring, eller rettere en sammensmeltning, af kravene til Intranet, Extranet og Internet. Hvis en virksomhed har en vis størrelse så er det vigtigt at kunne kommunikere vision, mission osv. til medarbejderne mha. den visuelle identitet. Det kræver at man til Intranet nu også skal have fokus på grafisk design og layout – samtidigt med at indholdet skal være målrettet. For Internet er tendensen at indhold til målrettes til den aktuelle bruger, så brugeren ikke skal spilde tid på at finde indhold.

Et moderne Intranet, Extranet og/eller Internet skilles stort set kun af om brugerdatabasen indeholder ansatte eller ej.

Vi har netop leveret et nyt Intranet til et stort universitet i København. Det er en løsning med skarp fokus på visuel identitet og kommunikation (som et Internet), mulighed for adgang for eksterne registrerede brugere (som et ekstranet) samt personaliseret og målrettet indhold til alle baseret på automatiske og personlige indstillinger (som et Intranet).

Fra min stol er der ikke så stor forskel på Intranet og Internet projekter som der har været.