Den 2011-02-08 udgav den amerikanske føderale CIO Vivek Kundra en strategi om cloud computing.
Strategien har 4 hovedområder:

  1. Frigørelsen af fordelene ved skyen
  2. En beslutningsmodel for migrering til skyen
  3. Referencehistorier der illustrerer beslutningsmodellen
  4. Katalysatorer for anvendelse af skyen

Det er en banebrydende strategi der kan sætte USA i den absolutte førertrøje ift. cloud computing.
Ligesom i Danmark er IT i den offentlige sektor i USA præget af lav udnyttelse af kapacitet, fragmenteret efterspørgsel af resourcer, rendundante systemer, systemer er svære og dyre at vedligeholde og lange og dyre indkøbsprocesser.
Strategien gør op med den gammeldags tankegang om at alle skal have egne datacentre, applikationer og systemer i stedet for at udnytte eksisterende infrastrukturer, platforme og services i skyen. Det er estimeret at investeringer i IT til et samlet beløb på 20 milliarder dollars ud af et budget på 80 milliarder dollars kan målrettes til løsninger i skyen fremfor traditionelle løsninger.
For at tæmme kræfterne og værdien i skyen har USA dermed indført princippet om “sky-først” for alle IT investeringer og projekter. Før en investering tages eller et projekt gennemføres skal det vurderes om projektet kan løses via en løsningen i skyen. Alle ministerier, myndigheder og styrelser i den føderale administration skal følge dette princip.
Strategien anfører at skyen er et fundamentalt skift indenfor IT. Eftersom skyen giver IT systemer evnen til at være skalerbare og elastiske. Kunderne behøver ikke på forhånd at kunne beregne deres eksakte behøv, i stedet kan resourcer løbende tildeles efter behov. Med løsninger i skyen er det ikke længere et krav at have et datacenter for at lancere en løsning der har 10.000-vis af brugere.
Øget effektivitet vha. skyen vil skifte resourcer mod mere værdiskabende aktiviteter. I budgetåret 2010 brugte USA omkring 1/3 af alle penge på IT-projekter på etablering af infrastruktur – dvs. “ting” der ikke direkte kom borgerne til gode. Samtidigt var udnyttelsesgraden af eksisterende datacentre i gennemsnit højst 1/3 – den overskydende kapacitet var til for at kunne håndtere få og spredte situationer med høj belastning.
I februar 2010 blev “Federal Data Center Consolidation” Initiative” (FDCCI) lanceret. Formålet var at reducere antallet af datacentre og allerede nu er der identificeret mere en reduktion af eksisterende og kommende centere med 800.
IT har revolutioneret hvordan den private sektor arbejder. Vi kan bestille varer online, holde øje med forsendelsen af varerne, hvad enten det er en pizza, et par sko eller noget andet. Vi kan bestille rejser, hotel, bestille bord på restaurant og samarbejde med vores kolleger, venner og familier både online og på vores telefon – 24 timer i døgnet. Men når vi skal i kontakt med det offentlige skal vi stadig tale i telefon, stå i kø eller indsende underskrevne formularer. Af mange årsager, hvad enten de er juridiske eller andre, så har den offentlige sektor ikke formået at løse problemer med samme effektivitet som den private sektor.
Projekter der er baseret på sky-løsninger kan blive udtænkt, udviklet, testet og lanceret med langt færre resourcer end traditionelle IT-projekter. I stedet for at kæmpe med at opbygge infrastruktur der kan leve op til 99,5% oppetid og aflevering til Statens arkiver, så kan en sky-løsninger provisioneres i bidder og efter behøv.
Fremover er det nødvendigt at tænke på løsninger som services i stedet for aktiver.

  • Tankegangen skal ændres fra antal servere (metrikker) til antal brugere (SLA)
  • SLA’er skal overvåges proaktiv og leverandører skal holdes ansvarlige
  • Re-evaluering skal ske løbende for at kunne drage maksimal fordel af skyen

For at sikre og fremme anvendelse af skyen vil den amerikanske regering skabe et sikkert miljø mellem brugere og leverandører af tjenester i skyen. Første punkt i denne strategi er etableringen af “Federal Risk and Authorization Management Program” (FedRAMP). Det er FedRAMP’s opgave bl.a. beskrive hvordan sikkerhed, logning og rapportering i skyen skal foregå.
Man kan kun håbe at der i nærmeste fremtid bliver taget tilsvarende initiaitver i Danmark, i stedet for de spredte initiativer der indtil videre er strømmet ud af ITST på området.